Aktualności

Zaproszenie do badań naukowych dotyczącym polskich ojców.
Poszukujemy mężczyzn z dwu pokoleń - ojców i ich dorosłych synów.

"Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe" będzie już dziesiątą konferencją organizowaną przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław, która odbędzie się 27 października 2022. Tym razem chcielibyśmy powrócić do tematyki pierwszej konferencji i zająć się płcią w kontekście dyskursów oraz praktyk społecznych.
Konferencja naukowa. Wrocław 4 listopada 2021. Instytut Socjologii UWr. Będzie to już dziewiąta konferencja organizowana przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław 26.11.2020 Współcześnie mamy do czynienia z wieloma zmianami w obszarze wzorców i praktyk związanych z życiem rodzinnym. Zmieniają się zarówno idee i oczekiwania dotyczące ról matki, ojca i dziecka,  jak i zakres możliwych oraz podejmowanych sposobów ich realizacji.  Z drugiej strony zawsze w jakimś zakresie wzorce te muszą być transmitowane międzypokoleniowo, bez tego kultura nie mogłaby istnieć.
Konferencja naukowa – "SPOŁECZNA MOC EMOCJI II", Wrocław 5.12.2019 ​​​​​​​Będzie już siódmą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań  w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. W ubiegłym roku odbyła się konferencja „Społeczna moc emocji”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem naukowców z wielu ośrodków akademickich. W związku z tym widzimy potrzebę kontynuacji tej problematyki.

"SPOŁECZNA MOC EMOCJI" - konferencja naukowa, Wrocław, 06.12.2018r

 

Uprzejmie przypominamy, że już 06 grudnia 2018 w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana "Społeczna moc emocji". Szerzej pisaliśmy o niej w jednym z poprzednich komunikatów. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. Poniżej załączamy program konferencji.

 

WROCŁAW, 6 grudnia 2018

 

 

WROCŁAW, 4 grudnia 2018

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową zatytułowaną "Gender niemile widziany - społeczno-kulturowe wymiary płci w przestrzeni publicznej i prywatnej", zorganizowaną przez pracowników Zakładu Socjologii Sfery Publicznej oraz Zakładu Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocław, 4 grudnia 2017

Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym Oddział Wrocław organizuje ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce intymności. Jest to jedno z zagadnień nurtujących członków społeczeństw późnej nowoczesności i badaczy społecznych.