Logotyp Fabricasocietatis                                              Logo Uniwersytet Wrocławski