O CZASOPIŚMIE

O CZASOPIŚMIE

 

Tytuł czasopisma w znacznym stopniu określa jego profil. Proponujemy tłumaczyć go jako "fabryki społeczeństwa”. Choć łaciński termin - dla uproszczenia jego wymowy - został zapisany w liczbie pojedynczej, to zdajemy sobie sprawę, że życie społeczne powstaje w więcej niż jednej "fabryce”. Lecz choć jest ich wiele, to mają co najmniej jedną wspólną cechę. Mianowicie, ich eksplorowanie to przede wszystkim badanie codzienności, a badanie to bardzo często zmusza do odejścia od znaczących tworów społecznych na rzecz poziomu "komórkowego” (mikro). Opisy praktyk codzienności; zainteresowanie doświadczaniem życia codziennego; przekonanie, że podstawowe procesy i struktury życia społecznego są zawarte nie tylko i nie głównie w ważnych zjawiskach sfery publicznej, lecz także w konwencjach budujących codzienne relacje międzyludzkie—są to obszary związane przede wszystkim z socjologią życia codziennego/codzienności. Zachęcając do naukowego zainteresowania banalnością praktycznego świata i preferując model socjologii doceniającej bardziej somatyczność, niż świadomość, wpisujemy profil czasopisma w obszar tej subdyscypliny.

W badaniach socjologii codzienności mieści się ogrom tematów, które dotyczą aktywności ludzi i praktycznych kompetencji biorących udział w wytwarzaniu relacji międzyludzkich i powoływaniu znaczeń. W naukach społecznych zwiększa się liczba prac poświęconych codziennej egzystencji ludzkiej. Życie codzienne i codzienność są więc ciekawym przedmiotem badań i zarazem interdyscyplinarną kategorią analizy. Podstawowym celem czasopisma jest skupienie w jednym miejscu dociekań z jednej strony podejmujących teoretyczne, metodologiczne i empiryczne starania, by pojąć siły, które w codziennej aktywności ludzkiej wytwarzają i kształtują rozmaite przejawy życia społecznego, a z drugiej—doceniających znaczenie delikatnych nici łączących ludzi i niepowtarzalność ich doświadczenia. Zachęcamy tym samym do wyjścia poza gotowe klisze społeczne oraz proponowania nowych perspektyw, które pozwolą wydobywać to, co dotąd było w cieniu lub pozostawało zaledwie tłem. Nie wyklucza to rozważań dotyczących relacji poziomu "komórkowego” z szerszym, strukturalnym układem, jak i relacjonowania wzorów i praw ogólniejszych. Takie próby o wiele częściej wymagają świadectw poszukiwań, niż gotowych odpowiedzi. Potrzebne jest wywracanie nawyków myślowych czy używanie przybliżonych koncepcji, które odgrywają rolę przewodnika po złożonej i zmiennej rzeczywistości w taki sposób, abyśmy mogli z większą swobodą rozważać pomysłowość i (nie)powtarzalność codzienności. To właśnie tego rodzaju materiały – od tzw. 'wersji roboczych' ('working papers') po kompletne i ukończone prace – mają tworzyć trzon kolejnych numerów czasopisma.

Jako Redaktorzy z uwagą pochylimy się nad każdym artykułem z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, który z jednej strony daje możliwość wzbogacenia wiedzy socjologów i humanistów, a z drugiej otwiera horyzonty interdyscyplinarności.

Czasopismo "Fabrica Societatis" w 2019 r. zostało umieszczone na międzynarodowej ICI Journals Master List, na której za rok 2020 uzyskuje wskaźnik ICV 68.12.