Kontakt

Fabrica Societatis

Wydawca:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
sekretariat, p. 208

e-mail: fabrica@uwr.edu.pl